สอบถามเรื่องการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะค่ะ

คือการฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนจากเดิมต้องไปที่มหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่เสียค่าฝึกปฏิบัติไปแล้วเต็มจำนวน 7,000 บาท แบบนี้จะได้ส่วนลดมั้ยคะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ