ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

ผมยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาครับ

เรียน   คุณวรวิทย์

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือนักศึกษาปี 2564 ให้คุณทางไปรษณีย์แล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ค่ะ ทั้งนี้ขอให้คุณตรวจสอบตามที่อยู่เดิมด้วยนะคะ 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา