สัมฤทธิบัตร รุ่น117

หลังจากสมัครสัมฤทธิบัตร รุ่น117 กี่วันจะเข้าระบบคะ แล้วจะได้รับหนังสือเมื่อไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

เรียน   คุณยุวดี

จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนคุณเป็นผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 (รหัสรุ่น 642) โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9644002132 และได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  71317  ให้คุณแล้วนะคะ ซึ่งสำนักบริการการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งวัสดุการศึกษาให้คุณทางไปรษณีย์ค่ะ สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรอยู่ระหว่างจัดทำ และหากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตร พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนให้คุณต่อไปนะคะ 

วิภาดา มาลัย::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา