การขอส่วนลดค่าธรรมเนียมการสมัคร นศ. กรณี ม.ดำเนินก

เนื่องจากผมสมัคร นศ. ไปตั้งแต่ต้นปี ปรากฏว่า เพิ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็น นศ.หลังจากที่หมดเขตลงทะเบียนขอคืนเงินค่าสมัคร ทาง ม. จะดำเนินการอย่างไรครับ ความผิดพลาดอยู่ที่การดำเนินการล่าช้าของทาง ม.เอง

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา