จะตรวจสอบสถานะการคืนเงินค่าเล่าเรียนยังไงคะ ยังไม่

ชำระค่าเล่าเรียน 1/64 เรียนร้อยแล้วผ่าน 7/11
ทำเรื่องขอคืนแล้ว แบบไม่มีใบเสร็จ นานแล้ว
แต่เงินยังไม่เข้าเลยค่ะ

เราจะเช็คที่ไหนได้บ้างคะ ว่า ขาดเอกสารอะไร

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา