หลักสูตรการเรียน

ตอนสมัครเรียนครั้งแรกปี59ด้วยวุฒิ ม.6(เรียน20ชุดวิชา) แต่ต่อมาปี61สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส.ในสาขาเดียวกับที่เรียนอยู่ ซึ่งในระเบียนการของปี59 ผู้จบปวส.สาขาเดียวกันต้องเรียน12ชุดวิชา จึงอยากจะสอบถามว่า สรุปต้องเรียนตามหลักสูตรไหนคะ(20หรือ12ชุดวิชา) และต้องดำเนินการอย่างไรคะ ต้องมีการโอนชุดวิชาที่ได้เรียนหรือมีการสอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่คะ และได้มีส่งวุฒิการศึกษาปวส.ที่จบให้อัพเดทในระบบของ มสธ.แล้วค่่ะ รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา