วิธีดูว่าเราลง ก1,ก2,3

เราจะเช็คว่าวิชาที่เราลงเป็นก1หรือก2ได้อย่างไรคะ

เรียน   คุณภทรพร

หากคุณต้องการตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด หรือข้อมูลการรับลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา คุณสามารถตรวจสอบผ่านทาง  website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่  โดยขอให้คุณใช้ Google Chrome หรือ FireFox ในการเรียกดูข้อมูล โดยเมื่อ login แล้วไปที่เมนู > นักศึกษาระดับปริญญาตรี>สอบถามข้อมูล เลือกสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ตามรูปข้างล่างนี้ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ