การลงทะเบียนเรียนประสบการณ์วิชาชีพ

สืบเนื่องจากเมื่อกลางเดือน ส.ค ทางมหาลัยไม่ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมายให้กับผมให้ผลสอบเทอม 1/63 ออกก่อนแล้วค่อยติดต่อทางมหาลัยอีกที ตอนนี้ผมสอบผ่านหมดทุกวิชาในเทอม 1/63 แล้วไม่ทราบว่าทางมหาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมายให้ผมได้หรือยังครับ เพราะตอนนี้ผมสอบผ่านแล้ว 18 ชุดวิชา เหลือแค่วิชาแพ่ง 3 ที่ทางมหาลัยลงทะเบียนให้แล้วกับวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมายที่ทางมหาลัยยังไม่ลงทะเบียนให้ครับ ปล.ผมจ่ายเงินลงทะเบียนไปทั้ง 2 วิชาและไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินรอทางมหาลัยลงทะเบียนให้ในเทอม 1/64 นี้ครับ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ