ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาปสก.

ผลสอบ1/63ผ่านแล้ว ลงทะเบียนเพิ่มชุดปสก.ได้ไหมค่ะ ของเทอม 1/64

เรียน   คุณศิริวรรณ

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 32435 (ก1)  ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้คุณแล้วนะคะ และสำนักบริการการศึกษาจะจัดส่งวัสดุการศึกษาให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ