สอบถามโครงการสัมฤทธิบัตร รหัส 642 รุ่น 117

สอบถามว่าได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถ้าได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีคู่มือพร้อมหนังสือส่งมาทางไปรษณีย์ประมาณช่วงเวลาใด และจะสามารถเช็คข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษาได้จากทีใดบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ