การตรวจสอบการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียม

เนื่องจากได้ตรวจสอบการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว แต่ไม่พบข้อมูล และได้ดำเนินการแจ้งปัญหากรณีไม่พบข้อมูลผ่าน ลิงก์ QR CODE ตามที่แจ้งไว้แล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา