ระบบสอบถามนักศึกษได้ลงสอบออนไลน์สัมฯ 115 จะมีการสอ

นักศึกษาได้ลงสอบออนไลน์โครงการสัมฯ 115 และได้ทำการเข้าทดสอบตามอัธยาศรัยแล้วเข้ารหัสนุักศึกษา สัมฯ 115 แล้ว ขึ้นว่า ล็อคอินไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบใหม่ และมันจะขึ้นรหัสนึกศึกษา สัมฯ 113 เดิม นะค่ะ ซึ่งสอบออนไลน์ไปแล้วนะค่ะ รบกวน ไม่สบายใจเลยก็เข้าใจเสมือนจริงอาทิตย์นี้ไม่ได้นะค่ะ ขอบคุณมากๆ รบกวนด้วยนะค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ