การเทียบโอน

กรณี
- ได้ทำเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเขียนใบ มสธ.19 จุดเคาเตอร์ชั้นที่ 1 ของมหาลัยเมื่อ 5 เดือนก่อน
- เมื่อเดือนที่แล้วได้ไปมหาลัยอีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลและเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องแล้วและจะแจ้งมาอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่
** ตอนนี้รอการยืนยันการเทียบโอนเพื่อจะได้ทำการลงทะเบียนในรอบต่อไป **

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ