ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จากเบอร์ 0871973545 ขอเปลี่ยนเป็น 0985976388 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารsms ของทางมหาวิทยาลัย

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา