การส่งกิจกรรมทดแทนประสบการณ์วิชาชีพ

ตอนนี้ เกรดของเทอม ซ่อม 1/2563 ออกครบแล้วค่ะ ได้ลงทะเบียน วิชา 41444
ในเทอม 1/2564 สามารถเข้าไปทำ กิจกรรมทดแทนได้เลยไหมคะ

เรียน    คุณอริศรา

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 41444 ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้คุณแล้วนะคะ ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมทดแทนชุดวิชาดังกล่าวผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ