ตรวจสอบที่อยู่

รบกวนตรวจสอบ ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารค่ะ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 2 เดือนแล้ว แต่เมื่อวานได้รับหนังสือด่วนที่สุดส่งไปที่อยู่เดิม เลยคิดว่าน่าจะเพิ่งส่งมา เป็นกังวลว่าถ้าเป็นเอกสารสำคัญจะไม่ได้รับค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา