ผลสอบ STOU EPT

ได้รับคะแนนการสอบวัดผล STOU EPT
แล้วค่ะ แต่ผลคะแนนรอบนี้ออกมาเป็นตัวเลข ไม่มีผลคะแนนออกมาเป็น CEFR เราจะทราบได้อยากไรค่ะว่าเราอยู่ระดับไหนของ CEFR เพราะเผื่อจะยื่นไปสมัคร ป.โทนะค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ