แจ้งผลตรวจสอบการลงทะเบียนสอบซ่อม

ได้รับการแจ้งตรวจสอบผลการลงทะเบียนสอบซ่อม ว่ามีเงินคงเหลือ จะขอเงินคืนต้องทำยังไงคะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ