ทำไมผล ซ. 1/63 แจ้งว่า "ผลการสอบของท่านอยู่ระหว่าง

เรียน อจ. สำนักฯ ที่เคารพอย่างสูงส่ง ทำไมผลสอบ ซ. 1/63 แจ้งว่า "ผลการสอบของท่านอยู่ระหว่างดำเนินการ" ตลอด ทั้งๆ ที่เป็น ปรนัย กระผมจึงแจ้งมาเพื่อทราบ อาจเกิดข้อผิดพลาด

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ