การทำบัตรนักศึกษาใหม่

เนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ ทางมหาวิทยาลัย จะส่งบัตรมาให้ใหม่หรือเปล่าครับ

เรียน   คุณบุญรัตน์

สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการเปลียนคำนำหน้าชื่อ ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้คุณทางไปรษณีย์ค่ะ ซึ่งขอให้คุณรอซักระยะนะคะ 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ