เช็คสภาพการเป็นนักศึกษา

ผมขออนุญาตสอบถามครับผมอยากทราบว่าผมโดนรีไทร์ออกหรือยังครับ ผมอยากจะเปลี่ยนสาขาเรียนเปลี่ยนจากธุรกิจเกษตรมาเรียนสาขาเอกสัตวศาสตร์ครับ สามารถเทียบโอนวิชาหลักที่เคยสอบผ่านไปแล้วได้ไหมครับ

เรียน   คุณจตุพร

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณได้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ และหากคุณต้องการศึกษาต่อ ขอให้คุณดำเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งคุณสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไป และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสมัครผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ

2.ภายหลังจากที่คุณได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษา และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว คุณสามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่หากมีชุดวิชาที่ตรงกันคุณสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้คุณสามารถ download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้โดย คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ