ลงทะเบียนเรียน 1/64

รอสอบ สฤบ.115 ออนไลน์ 4-5 ธันวาคมนี้ ผลสอบออกและโอน115เข้าระบบเพื่อลงทะเบียนล่าช้าในชุดวิชาปสก. 41444 ได้หรือไม่? เนื่องจากเหลือแค่ 2 ตัวสุดท้ายรวมชุดวิชาปสก. ในส่วนของเรื่องกิจกรรมประจำชุดวิชาดิฉันจะทำและส่งไปให้ก่อน เนื่องจากถ้าลงใน2/64 จะทำให้ตัวดิฉันเองเสียเวลาและเสียโอกาสการทำงานมาก หรือถ้าต้องยื่นเรื่องดังกล่าวเพื่อหาทางลงใน1/64 ให้ได้ ต้องติดต่อทางไหนคะ?

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา