ย้ายสาขาเกินระยะที่กำหนด

1. หากย้ายสาขาเกินระยะเวลาที่กำหนด จะทำการย้ายสำเร็จคือเทอมหน้าใช่หรือไม่คะ
2.เท่ากับว่าเทอมนี้ต้องเรียนสาขาเดิมและเข้าสอบปกติใช่หรือไม่คะ
3.หากไม่เข้าสอบในภาคการศึกษานี้แล้วรอเริ่มเรียนสาขาที่ย้ายไปคือเทอมหน้าเลยได้หรือไม่คะ
4.หากไม่เข้าสอบในภาคเรียนนี้จะมีปัญหาต่อผลการหรือไม่คะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ