การคืนเงินจ่ายเกิน ภาคการศึกษา 2/2563

เนื่องจากในภาคการศึกษา 2/2563 ได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปเป็นจำนวน 3,400 บาท แต่ทางมหาลัยแจ้งว่าจะมีการคืนเงินให้จำนวน 800 บาท โดยมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1. คืนเงินผ่านบัญชี 2.หักลดกับค่าลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ดิฉันเลือก choice ที่ 2 คือ หักลดกับค่าลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป
เมื่อถึงเวลาลงทะเบียนเรียน 1/2564 ระบบไม่มีการหักลดค่าลงทะเบียน (ไม่เกี่ยวกับการคืนเงินของเทอม 1/2564 เนื่องจากได้รับคืนแล้ว จำนวน 550 บาท) ดิฉันจ่ายเต็มจำนวน 2,900 บาท จึงขอสอบถามว่า ทางมหาลัยจะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนที่เกิน ของปี 1/2563 จำนวน 800 บาท คืนหรือไม่ ถ้าไม่คืน เพราะอะไร เพื่อนที่เลือกการคืนผ่านบัญชีเงินฝาก ได้รับคืนตั้งแต่เทอม 2/2563 แล้ว รบกวนช่วยเช็คและดำเนินการให้ด้วยค่ะ และรบกวนช่วยตอบคำถามให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ