ลาพักการศึกษา

รบกวนสอบถามค่ะ
1. ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน1/64 กรณีนี้ยังสามารถลาพักการศึกษาได้หรือไม่คะ ต้องทำอย่างไร
2. หากลาพักการศึกษา แค่ 1 ภาคเรียน ในภาค 2/64 เราสามารถลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่คะ หรือต้องทำเรื่องลาพักทั้ง ภาค 1และ ภาค 2
ขอบคุณค่ะ

เรียน    คุณลักษมีจันทร์    

หากคุณต้องการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาด้วยค่ะ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) นะคะ  อย่างไรก็ตามกรณีที่คุณได้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ