ลงทะเบียนลาพักการศึกษาและชำระที่เคาน์เตอร์วิซ

สวัสดีครับ

ผมได้ลงทะเบียนลาดพักการศึกษาของเทอม 1/64 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และขำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส แต่ต่อมาได้มีเอกสารจากสำนักงานทะเบียนมาที่บ้านแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการลาพักทั้งๆที่ผมได้กดเลือกว่าชำระลาพักการศึกษา กรณีแบบนี้ผมต้องติดต่อผ่านที่ไหนครับ .

ขอบคุณครับ

เรียน   คุณวันฟุรกอน

ได้รับข้อมูลการชำระเงินในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 500 บาท ผ่านเคานเตอร์เซอวิส เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ของคุณแล้วนะคะ กรณีของคุณหากต้องการใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อชำระเป็นค่าลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้คุณแจ้งยืนยันการขอใช้เงิน พร้อมชี้แจงรายละเอียดผ่านทางกระดานสนทนาอีกครั้งค่ะ
 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ