การขอเปลี่ยนคณะ

ตามที่ได้ส่งมสธ9เพื่อขอย้ายสาขาวิชาเอกไปนั้นเจ้าหน้าที่ขอชี้แจงว่าต้องการใช้โครงสร้างหลักสูตรของปีไหนขอแจ้งว่าข้าพเจ้านางสาวสารี่ ทองตุ้มขอใช้โครงสร้างหลักสูตรปี2564ค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ