แจ้งขอเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

ขอเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารเป็น
16/3 ซอยขวัญใจ ถนนเพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

เรียน   คุณศิลา

ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ของคุณแล้วนะคะ และเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้คุณตามที่อยู่ใหม่ต่อไปค่ะ ทั้งนี้ก่อนการอนุมัติการเปลี่ยนที่อยู่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมข้อมูลการจัดส่งเอกสารบางกิจกรรมไว้ล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนที่อยู่ของคุณนะคะ ดังนั้นจึงอาจจะมีเอกสารจัดส่งไปยังที่อยู่เดิมของคุณ ซึ่งขอให้คุณตรวจสอบตามที่อยู่เดิมด้วยค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ