การสอบ

ผม นายจักรพงษ์ นาผัด รหัสนักศึกษา 6350014293 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนรูปแบบการสอบออนไลน์ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นสอบสนามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมครับ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ