ขออภัย! ไม่พบหัวข้อคำถาม

ไม่มีข้อมูลในระบบ ข้อมูลอาจถูกลบไปแล้วหรือท่านระบุหมายเลขคำถามผิด

เรียน   คุณอานนท์

หากขณะนี้คุณยังไม่ได้รับวัสดุการศึกษาชุดวิชา 54131 ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้คุณติดต่อสอบถาม และแจ้งไปยังสำนักบริการการศึกษาได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 - 7623 หรือ 0 2504 -7626  ในวัน เวลาราชการเพื่อตรวจสอบการจัดส่งให้คุณต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ