ด่วน!!เร่งโอนชุดวิชาเพื่อลงประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ดิฉัน ได้ดำเนินการโอนชุดวิชาจากโครงการสฤบ.รุ่น113 รหัสนักศึกษา 9634015953 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ แพ่ง3 พาณิชย์2 วิธีสบัญญัติ2 โดยประสงค์โอนเข้าหลักสูตรนิติศาสตร์โดยด่วน เพื่อลงชุดวิชา 41444 ปสก. รบกวนเจ้าหน้าที่ทำการเร่งโอนด่วนเป็นกรณีพิเศษให้หน่อยค่ะ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้ค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ