ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 117

ตรวจสอบสถานะการเรียนสัมฤิทธิบัตร รุ่น 117 รหัส 6315002953

เรียน    คุณภานุวัฒน์

จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนคุณเป็นผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 (642) โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9644005879 และรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  15206  15336  ให้คุณแล้วนะคะ และสำนักบริการศึกษาจะจัดส่งวัสดุการศึกษาให้คุณทางไปรษณีย์ค่ะ สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนะคะ ซึ่งหากดำเนินการจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตร พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา