บัตรประจำตัวนักศึกษาใกล้จะหมดอายุ

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากตอนนี้จบการศึกษา 1/2561เรียบร้อยแล้ว รอเข้าพิธีรับปริญญาบัตร แต่บัตรนักศึกษาจะหมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ต้องดำเนินการต่อบัตรนักศึกษาหรือไม่คะ หรือต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

เรียน   คุณเพชรรัตน์

กรณีที่คุณได้สำเร็จการศึกษาแล้ว คุณไม่ต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่นะคะ ซึ่งคุณสามารถใช้บัตรเดิมได้ค่ะ

 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา