การต่อบัตรนักศึกษาหมดอายุ

สวัสดีคะ พอดีบัตรนักศึกษาหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วจะสามารถสอบปลายภาคออนไลน์ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ได้ไหมค่ะ ขอบคุณคะ

เรียน   คุณสรัลพร

กรณีที่บัตรประจำตัวนักศึกษาของคุณหมดอายุ ขอให้คุณยื่นคำร้องของทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ได้ตามแบบฟอร์ม มสธ 26 โดยจัดส่งรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตร จำนวน 100 บาท ผ่านไปรษณีย์ด้วยบริการ pay at post หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอวิส  (ตามรหัสบาร์โค้ดมุมบนด้ายซ้ายในแบบฟอร์ม มสธ 26) ทั้งนี้ภายหลังจากที่ชำระเงินค่าทำบัตรแล้ว ขอให้คุณจัดส่งคำร้องการทำบัตร , รูปถ่าย พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าทำบัตร ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไป ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 26 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  นะคะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้บัตรเดิมในการเข้าสอบออนไลน์ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา