การลงทะเบียนเรียน

ถามสอบเรื่องการลงทะเบียนเรียน 2/2564 ค่ะ เนื่องจากดิฉันรอผลสอบจำนวน 6 ชุดวิชา และอีก 1 ชุดวิชาที่ลงเรียนเทอม 1/2564 ค่ะ จะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการได้เลยมั้ยคะ หรือเทอม 2/2564 จะต้องพักการเรียน เพื่อรอผลสอบก่อนคะ /ขอบคุณค่ะ

จิราพร

เรียน    คุณจิราพร

นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯได้ก็ต่อเมื่อเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้วย) ทั้งนี้กรณีของคุณจะต้องรอประกาศผลการสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 2/2563 ก่อนนะคะ ซึ่งหากสอบผ่าน และเหลือชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ไม่เกิน 3 ชุดวิชา คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ได้ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา