ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพ

เทอม 2564/2 ผมเหลือวิชาที่ต้องลงทะเบียนวิชาเดียว คือ วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
แต่ผมรอสอบอยู่ 1 วิชา ในเทอม 2563/3 และ 2 วิชา 2564/1 และกำลังจะโอนจากสัมฤทธิ์บัตร 113 1 วิชา
จึงอยากสอบถามว่าในเทอม 2564/2 ผมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้ไหมครับ

เรียน   คุณพศุตม์

นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯได้ก็ต่อเมื่อเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้วย) ทั้งนี้หากคุณเหลือชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ไม่เกิน 3 ชุดวิชา คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา