ผลสอบภาคพิเศษ

ผมสอบภาคพิเศษ 3/63 อยากทราบว่าออกวันไหนครับ

นมัสการ  สามเณรธีรพล

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ/2563 ได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา