ประกาสผลสอบ 1/2563 แบบ take home จะประกาศผลเมื่อไห

อยากทราบผลสอบ 1/2563 แบบ take home คะ

เรียน   คุณภัทรมน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ Take Home Exam ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้ประมาณสัปดาห์หน้าค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา