ผลสอบ take home exam

ขอสอบถามเรื่องผลการสอบ take home exam ค่ะ ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจสอบได้ยังไง ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

เรียน   คุณศิวดาติ์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ Take Home Exam ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้ประมาณปลายสัปดาห์นี้ค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา