ผลสอบปลสยภาค 1/2563 และ 2/2563

อยากทราบว่าผลสอบปลายภาค 1/2563 และ 2/2563 ออกวันไหนคะ เพื่อจะได้วางแผนการเรียนต่อไปค่ะ

เรียน   คุณสุนันทา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ Take Home Exam ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้ประมาณสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา