ลงทะเยียน 2/2565 ไม่ได้

ผมจะลงทะเบียนเรียน
2/2565 แต่เว็บที่เข้าลงทะเบียนมันเข้าไม่ได้เลย ต้องทำยังไง

เรียน   คุณวัชรเกียรติ

กรณีของคุณสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านเคานเตอร์เซอวิส ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ http://cs.stou.ac.th/register/


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา