ขอเปลี่ยนชุดวิชาเรียน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2564 จำนวน 3 ชุดวิชา คือ 14213 , 96101 , 99312 ผ่านทาง Pay@Post

แต่เนื่องจาก ชุดวิชา 14213 เป็นชุดวิชาที่ทางคณะไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

ดิฉันจึงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนการลงทะเบียนจากชุดวิชา 14213 เป็นชุดวิชา 99316 แทน

สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร รบกวนดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียน   คุณสิรินาถ

ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 จากชุดวิชา 14213 เป็นชุดวิชา 99316 ของคุณแล้วนะคะ และสำนักทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการเปลี่ยนชุดวิชา และรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  96101  99312  99316 ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้คุณตามขั้นตอนต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา