การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564

อยากสอบถามว่าตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 (แบบออนไลน์) ออกหรือยังคะ
และการทดสอบเสมือนจริงจะให้เข้าไปทดสอบได้เมื่อไหร่คะ
พอดียังไม่เคยสอบออนไลน์เลยคะ

เรียน  คุณอุมาพร

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ทั้งนี้ก่อนการสอบประมาณ 3 สัปดาห์มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบออนไลน์ให้ทราบเป็นรายบุคคลอีกครั้งนะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ