การลาพักการศึกษา

ไม่ได้ลงทะเบียน ภาค 1/64 ค่ะ ทาง มสธ.มีหนังสือให้รักษาสภาพนักศึกษา 500 บาท ซึ่งเราสามารถลงพักการศึกษาภาค 1/ 64 ไปได้เลยหรือไม่คะหรือต้องชำระค่ารักษาสภาพก่อน 500 และชำระค่าลาพักการศึกษาอีก500 คะ แต่ ภาคการศึกษา2/64 ได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

เรียน  คุณอมลวรรณ

กรณีของคุณ ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วน ค่ะ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา