รบกวนสอบถามผลการสอบแบบ Home Exam 1/2563 ครับ

รบกวนสอบถามครับ
การสอบแบบ Home Exam 1/2563 ผมสอบทั้งหมด 3 วิชา แต่ผลการสอบออกแค่ 2 วิชาครับ

เรียน   คุณจิตติวัฒน์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ take home exam  ชุดวิชาที่เหลือในนภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา