ตรวจสอบผการสอบเทคโฮม 3วิชา

ตรวจสอบผลการสอบเทคโฮม ทั้ง 3วิชา ที่ส่งข้อสอบทางออนไลน์ไป ค่ะ ผการสอบออกหรือยังค่ะ

เรียน   คุณศรัญญา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ take home exam ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ สำหรับชุดวิชาที่ยังไม่ประกาศฯ ขอให้ตรวจสอบได้เป็นระยะๆ นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา