ลาพักการศึกษา

1.ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน1/2564
2.จ่ายค่าลงทะเบียนสอบซ่อม2/2563ไปแล้วทางไปรษณีย์เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบการชำระเงิน
3.จ่ายค่าพักการศึกษา1/2564ทางไปรษณีย์ระบุแค่300บาทมันถูกไหมค่ะ

เรียน    คุณกิตติศักดิ์

1.หากคุณต้องการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษาค่ะ ทั้งนี้หากคุณชำระเงินค่าลาพักการศึกษา จำนวน 300 บาท ขอให้คุณชำระเงินค่าลาพักการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 200 บาทด้วยนะคะ

2.ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชา  30210  32474   32493 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 พร้อมค่าลงทะเบียนสอบซ่อม จำนวน 600 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งจะดำเนินการรับลงทะเบียนสอบซ่อมให้ตามขั้นตอนต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา