1/2564

สอบถามว่า ถ้าลงลาพักการศึกษา 1/2564 ชำระ500 แล้ว
จะลง ทะเบียนเรียน 2/2564 ได้เลยไหม ต้องลงชุดวิชาของ 1/2564 หรือ 2/2564 ค่ะ

เรียน  คุณนฤมล

1.จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้คุณแล้วนะคะ และคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ

2.การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา และไม่เกิน 3 ชุดวิชา ซึ่งคุณสามารถจัดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนเองได้โดยนำชุดวิชาที่จะต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ตรวจสอบชุดวิชาที่มีเปิดสอนได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษาเพื่อไม่ไห้มีวัน เวลาสอบตรงกันค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา