ลงทะเบียนเรียน2/2564

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 จ่ายเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 3 วิชา มีหลักฐานการจ่ายเงิน แต่ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

เรียน    คุณเอมอร

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  10164  21328  21329 ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 3,600 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะรับลงทะเบียนเรียนให้ตามขั้นตอนต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ