สามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ไหมสอบไล่64/1

ดูในกำหนดการสอบไล่ออนไลน์64/1มันไม่แจ้งขึ้นวันสอบให้อ่ะครับต้องแก้ไขไงได้บ้าง

เรียน  คุณณัฐพนธ์

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ทั้งนี้ก่อนการสอบประมาณ 3 สัปดาห์มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบออนไลน์ให้ทราบเป็นรายบุคคลอีกครั้งนะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา